Chủ nhật ngày 30 tháng 08 năm 2015
 
 
 
 
Kết quả Xổ số Miền Bắc
Chủ nhật ngày 23 tháng 08 năm 2015
Đặc Biệt* 52880
Giải nhất 60538
Giải nhì 21668-79047
Giải ba 08453-00388-75658-43938-38520-86381
Giải tư 5825-2418-5434-4714
Giải năm 1225-6661-9590-1635-0313-0544
Giải sáu 300-882-540
Giải bảy 78-84-39-48
Kết quả loto trực tiếp
Đầu Đuôi
0 : 0    00    
1 : 13    14    18    
2 : 20    25    25    
3 : 34    35    38    38    39    
4 : 40    44    47    48    
5 : 53    58    
6 : 61    68    
7 : 78    
8 : 80    81    82    84    88    
9 : 90    
Thống kê xổ số Miền Bắc ( 0000-00-00 )

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua

25 (20 lần) Không tăng so với lần trước
38 (20 lần) Không tăng so với lần trước
00 (10 lần) Không tăng so với lần trước
13 (10 lần) Không tăng so với lần trước
14 (10 lần) Không tăng so với lần trước
18 (10 lần) Không tăng so với lần trước
20 (10 lần) Không tăng so với lần trước
34 (10 lần) Không tăng so với lần trước

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 ngày qua

25 (30 lần) Tăng 2 so với lần trước
38 (30 lần) Tăng 2 so với lần trước
00 (25 lần) Giảm 1 so với lần trước
14 (20 lần) Không tăng so với lần trước
20 (20 lần) Không tăng so với lần trước
44 (20 lần) Không tăng so với lần trước
47 (20 lần) Không tăng so với lần trước
48 (20 lần) Không tăng so với lần trước

Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên

05 15 ngày 06 15 ngày
10 24 ngày 11 24 ngày
12 24 ngày 15 24 ngày
16 15 ngày 17 24 ngày
19 24 ngày 21 24 ngày
22 24 ngày 23 24 ngày
24 24 ngày 26 24 ngày
27 24 ngày 28 15 ngày
29 15 ngày 30 24 ngày
31 24 ngày 32 24 ngày
33 24 ngày 36 24 ngày
37 24 ngày 41 24 ngày
42 24 ngày 43 24 ngày
45 24 ngày 46 24 ngày
49 15 ngày 50 24 ngày
51 24 ngày 52 24 ngày
54 24 ngày 55 24 ngày
56 24 ngày 57 24 ngày
59 24 ngày 60 24 ngày
62 15 ngày 63 24 ngày
64 24 ngày 65 24 ngày
66 24 ngày 67 15 ngày
69 24 ngày 70 24 ngày
71 24 ngày 72 24 ngày
73 24 ngày 74 15 ngày
75 15 ngày 76 24 ngày
77 15 ngày 79 15 ngày
83 24 ngày 85 24 ngày
86 24 ngày 87 15 ngày
89 24 ngày 91 24 ngày
92 24 ngày 93 24 ngày
94 24 ngày 95 24 ngày
96 15 ngày 97 24 ngày
98 24 ngày 99 24 ngày

Các cặp số ra liên tiếp

00 4 ngày 13 4 ngày
14 4 ngày 18 4 ngày
20 4 ngày 25 4 ngày
34 4 ngày 35 4 ngày
38 4 ngày 39 4 ngày
40 4 ngày 44 4 ngày
47 4 ngày 48 4 ngày
53 4 ngày 58 4 ngày
61 4 ngày 68 4 ngày
78 4 ngày 80 4 ngày
81 4 ngày 82 4 ngày
84 4 ngày 88 4 ngày
90 4 ngày

Thống kê theo ĐẦU trong 3 ngày qua

0 3 Lần Không tăng
1 9 Lần Không tăng
2 9 Lần Không tăng
3 15 Lần Không tăng
4 12 Lần Không tăng
5 6 Lần Không tăng
6 6 Lần Không tăng
7 3 Lần Không tăng
8 15 Lần Không tăng
9 3 Lần Không tăng

Thống kê theo ĐUÔI trong 3 ngày qua

0 15 Lần Không tăng
1 6 Lần Không tăng
2 3 Lần Không tăng
3 6 Lần Không tăng
4 12 Lần Không tăng
5 9 Lần Không tăng
6 0 Lần Không tăng
7 3 Lần Không tăng
8 24 Lần Không tăng
9 3 Lần Không tăng