Thứ ba ngày 30 tháng 06 năm 2015
 
 
 
 
Kết quả Xổ số Miền Bắc
Thứ sáu ngày 05 tháng 06 năm 2015
Đặc Biệt* 23184
Giải nhất 73564
Giải nhì 10730-59686
Giải ba 47050-97021-77542-55618-32568-82616
Giải tư 8839-7588-4469-4876
Giải năm 1268-5331-0433-7797-3997-3775
Giải sáu 658-193-581
Giải bảy 38-74-32-58
Kết quả loto trực tiếp
Đầu Đuôi
0 :
1 : 16    18    
2 : 21    
3 : 30    31    32    33    38    39    
4 : 42    
5 : 50    58    58    
6 : 64    68    68    69    
7 : 74    75    76    
8 : 81    84    86    88    
9 : 93    97    97    
Thống kê xổ số Miền Bắc ( 0000-00-00 )

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 10 ngày qua

58 (20 lần) Không tăng so với lần trước
68 (20 lần) Không tăng so với lần trước
97 (20 lần) Không tăng so với lần trước
16 (10 lần) Không tăng so với lần trước
18 (10 lần) Không tăng so với lần trước
21 (10 lần) Không tăng so với lần trước
30 (10 lần) Không tăng so với lần trước
31 (10 lần) Không tăng so với lần trước

8 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 20 ngày qua

58 (40 lần) Không tăng so với lần trước
68 (40 lần) Không tăng so với lần trước
97 (40 lần) Không tăng so với lần trước
16 (20 lần) Không tăng so với lần trước
18 (20 lần) Không tăng so với lần trước
21 (20 lần) Không tăng so với lần trước
30 (20 lần) Không tăng so với lần trước
31 (20 lần) Không tăng so với lần trước

Những cặp số không xuất hiện từ 10 ngày trở lên

10 24 ngày 11 24 ngày
12 24 ngày 13 24 ngày
14 24 ngày 15 24 ngày
17 24 ngày 19 24 ngày
20 24 ngày 22 24 ngày
23 24 ngày 24 24 ngày
25 24 ngày 26 24 ngày
27 24 ngày 28 24 ngày
29 24 ngày 34 24 ngày
35 24 ngày 36 24 ngày
37 24 ngày 40 24 ngày
41 24 ngày 43 24 ngày
44 24 ngày 45 24 ngày
46 24 ngày 47 24 ngày
48 24 ngày 49 24 ngày
51 24 ngày 52 24 ngày
53 24 ngày 54 24 ngày
55 24 ngày 56 24 ngày
57 24 ngày 59 24 ngày
60 24 ngày 61 24 ngày
62 24 ngày 63 24 ngày
65 24 ngày 66 24 ngày
67 24 ngày 70 24 ngày
71 24 ngày 72 24 ngày
73 24 ngày 77 24 ngày
78 24 ngày 79 24 ngày
80 24 ngày 82 24 ngày
83 24 ngày 85 24 ngày
87 24 ngày 89 24 ngày
90 24 ngày 91 24 ngày
92 24 ngày 94 24 ngày
95 24 ngày 96 24 ngày
98 24 ngày 99 24 ngày

Các cặp số ra liên tiếp

16 4 ngày 18 4 ngày
21 4 ngày 30 4 ngày
31 4 ngày 32 4 ngày
33 4 ngày 38 4 ngày
39 4 ngày 42 4 ngày
50 4 ngày 58 4 ngày
64 4 ngày 68 4 ngày
69 4 ngày 74 4 ngày
75 4 ngày 76 4 ngày
81 4 ngày 84 4 ngày
86 4 ngày 88 4 ngày
93 4 ngày 97 4 ngày

Thống kê theo ĐẦU trong 3 ngày qua

0 0 Lần Không tăng
1 6 Lần Không tăng
2 3 Lần Không tăng
3 18 Lần Không tăng
4 3 Lần Không tăng
5 9 Lần Không tăng
6 12 Lần Không tăng
7 9 Lần Không tăng
8 12 Lần Không tăng
9 9 Lần Không tăng

Thống kê theo ĐUÔI trong 3 ngày qua

0 6 Lần Không tăng
1 9 Lần Không tăng
2 6 Lần Không tăng
3 6 Lần Không tăng
4 9 Lần Không tăng
5 3 Lần Không tăng
6 9 Lần Không tăng
7 6 Lần Không tăng
8 21 Lần Không tăng
9 6 Lần Không tăng